Philly Folk Festival 2012 - Friday - JackCaseyPHOTO

Philly Folk Festival 2012 - Friday