Doug Woolverton plays A Tribute To Miles Davis - 2014