Philly Folk Festival 2009 - SATURDAY - JackCaseyPHOTO

Philly Folk Festival 2009 - SATURDAY